آدرس دبستان : بزرگراه رسالت ، نرسیده به چهارراه تیرانداز ،نبش خیابان کیخسروی ، پلاک 60 تلفن : 77745028 / 77745215 / 09102095331       |      
فعالیت های مشاور رسا 
یکی از عوامل مهمی که در مدرسه می تواند به مشکلات تحصیلی، خانوادگی، عاطفی ،اجتماعی و ... دانش آموز کمک کند وجود مشاور است .
مشاورین مدرسه نقش مهمی در تجارب تحصیلی و آموزشی دانش آموزان ایفا می کنند. برخی از مسئولیت های مشاوران، کمک به دانش آموزان در خصوص آموزش مهارت های مطالعه، تقویت تحصیلی، مشاوره شخصی و راهنمای شغلی است. مشاوران مدرسه می بایست با معلمان، مدیران و والدین به منظور کمک به موفقیت دانش آموزان تعامل سازنده برقرار نمایند. آن ها جزء مهمی از تیم آموزشی یک مدرسه می باشند که می توانند منجر به کسب دستاوردهای تحصیلی و شادی تک تک بچه ها بشوند.
 
ایجاد روابط سازنده:
مشاوران می بایست با تکیه بر توانایی و تخصص شان، روابطی مستحکم با کادر اداری، آموزشی ، دانش آموزان و والدین آنها ایجاد کنند، روابطی که باعث ایجاد حس اعتماد و نزدیکی میان آنها شود. تا هم دبیران و دانش آموزان، مشاور را محرم اسرار خود دانسته و مشکلاتشان را براحتی با وی در میان بگذارند و هم معلمانی که با دانش آموزان مشکل ساز مواجه هستند، بتوانند به روی کمک مشاور مدرسه حساب ویژه ای باز کنند. در واقع مشاوران مدرسه، رابطی بین دانش آموزان و منابع اجتماعی که موجب بهبود موفقیت می شود، می باشند.
 
موفقیت تحصیلی و شغلی
یک مشاور حرفه ای مدرسه می بایست قادر باشد تا اعتماد به نفس دانش آموزانی را که به توانایی های خود شک دارند، تقویت کرده و به ایشان قدرت هدف گذاری بدهد. او می بایست در صدد تاثیر گذاری مثبت بر انگیزش دانش آموزان برای دستیابی به اهداف والای تحصیلی شان باشند و در عین حال دانش آموزان را در ایجاد اهداف و برنامه و نیز کشف استعداد و توانایی هایشان کمک کند  .
 
خدمات اجتماعی
مشاوردر مسائل مربوط به خود شناسی، مشکلات خانوادگی و فشار هم سالان بر توانایی دانش آموز برای موفقیت در مدرسه اثرگذار است، لذا مشاوران مدرسه با حل مسائل فوق نقش مهمی در کمک به دانش آموزان ایفا می کنند. وقتی که دانش آموزان غمگین هستند، آن ها نیاز به پشتیبانی بیشتر برای حل مسئله خود و حفظ تمرکز در کلاس دارند. مشاوران به دانش آموزان مهارت های زندگی را می آموزند تا آن ها را در حل مسائل خارج از کلاس توانمندتر سازند. ایجاد عزت نفس و فراهم کردن منابع برای توسعه و رشد فردی، اساس کار یک مشاور مدرسه محسوب می شود. معلمان زمانی زیادی برای رسیدگی به مسائل فردی دانش آموزان ندارند، از این روی، این وظیفه مشاور مدرسه است که این نیاز را مرتفع سازد.
 
آموزش خانواده
کارهای مشارکتی یا همکاری بین کارکنان مدرسه و والدین موجب حداکثر شدن موفقیت تحصیلی دانش آموزان می شوند. مشاوران مدرسه، نقطه آغاز طبیعی برای این تعامل هستند. آن ها به طور فعالانه والدین را در جریان امور مدرسه قرار داده، با والدین مطلقه همکاری کرده و به خانواده هایی که با مشکلات زیادی روبرو هستند کمک می کنند.
 
به طور خلاصه وظایف و مسئولیتهای مشاوران را می توان در هشت وظیفه اساسی خلاصه کرد:
1. برنامه ریزی و توسعه امر راهنمایی در مدرسه
2. راهنمایی و مشاوره دانش آموزان، والدین و اعضای مدرسه
3. شناخت و ارزشیابی مشکلات رفتاری دانش آموزان
4. کمک و برنامه ریزی تحصیلی و رفتاری به دانش آموزان و والدین آنها
5. ارجاع دانش آموزان به مراکز درمانی، بهداشتی و نظایر آن
6. کمک و مشورت با والدین در حل مشکلات دانش آموزان
    7. مشورت و همکاری با کارکنان و معلمان مدرسه
8.  بررسی، تحقیق و پیگیری مسائل دانش آموزان

بنا بر مطالب ذکر شده رسا حضور یک مشاور توانمند  را در مدرسه ضروری دانسته و از یکی از متخصصین توانا در حوزه روانشناسی و مشاوره در مدرسه بهره می بریم .

روز ها ی حضور : شنبه / دوشنبه / چهارشنبه
ساعت حضور : 8 الی 15