آدرس دبستان : بزرگراه رسالت ، نرسیده به چهارراه تیرانداز ،نبش خیابان کیخسروی ، پلاک 60 تلفن : 77745028 / 77745215 / 09102095331       |      
گزارش کار پایه اول کلاس شکوفه های 3


 

چهارشنبه96/10/13
فارسی:روانخوانی درس از همه پرسیده شد
ریاضی:مفهوم دسته بندی و جدول ارزش مکانی توضیح داده شد و صفحات مربوط انجام شد و در دفتر ریاضی تکلیف انجام شد و دست ورزی مربوط به دسته بندی برای تصمیم بهتر دانش آموزان انجام شد 
قرآن:سوره عصر و پیام قرآنی نیکی به پدر و مادر آموزش داده شد در مورد احترام به والدین و کارهای خوب و بد در کلاس توضیح داده شد
جشن کوچکی برای یادگیری اسم دخترم کیمیا در کلاس برگزار شد
تکلیف:پیک انجام شود،روانخوانی و دیکته در منزل انجام شود


زبان : دیکته حروف از a  تا ت  j و کلمات آن
شنبه  96/10/16

فارسی : درس (پ) تدریس شد . به همراه روانخوانی مربوط به آن . کلمات مهم در دفتر مشق تکرار و تمرین گردید ./ کتاب نگارش صفحات مربوط به درس جدید نوشته شد .

ریاضی : تم 16 آغاز شد و صفحاتی از کتاب انجام شد .

زبان : تمرین و تکرار آلفا بت (حروف) و همچنین تمرین کلمات (icc/egg/dad/bed\big\bag)یکشنبه  96/10/17

فارسی : املا گفته شد . تکرار و تمرین نشانه جدید را داشتیم . کلمات در دفتر مشق و کتاب نگارش تا پایان درس (پ) کامل شد .
ریاضی : تم 16 تا پایان صفحه 110 تدریس شد . و به صورت عملی انجام گردید .
علوم : فصل 7 (زمین خانه سنگی ما ) معرفی شد .

فعالیت در منزل : پیک روز دوشنبه انجام شود . روانخوانی درس (پ) تمرین شود .

زبان : درس فارسی تمرین و تکرار شد .


دوشنبه 96/10/18

هنر :آموزش نقاشی گل شقایق با پاستیل کار شد

نمایش خلاق: نمایش یک روز در طبیعت  حرکت از میان تونل بوته ها  حرکت از روی صخره ها پریدن از تخته سنگ های میان رودخانه بچه ها در این نمایش یک روز را در طبیعت گذراندندو کار های درست و غلطی که می توان انجام داد را آموختند / ریختنیا نریختن زباله ها در طبیعت و آب طناب بستن به درختان و درست کردن تاب آب دادن به گل ها و درختان و کاشتن درختسه شنبه 96/10/19

نشانه (گ) تدریس شد . و کتاب نگارش صفحات مربوط به این نشانه 77 و 78 نیز قسمت بالای صفحه تکمیل و انجام شد .
املا نیز گفته شد و جزوه روانخوانی تمرین شد .
در مبحث ریاضی صفحات 110 و 111 کتاب ریاضی تم 16 نیز تدریس شد و شکوفه ها تمرینات این صفحات راحل کردند .

زبان : کارتون انگلیسی تماشا شد .شنبه  96/10/23


 نشانه  ف تدریس شد و کلمات مربوط به آن تکرارو تمرین و ذر دفتر مشق نوشته شد کتاب نگارش صفحات 79 و 80 انجام گردید /املا گفته شد / روانخوانی درس ف در کلاس همخوانی و تمرین شد/همچنین از شکوفه ها روانخوانی پرسیده شد

ریاضی:انتقال چوب خط ها در تم 16 تکرار و تمرین شد