آدرس دبستان : بزرگراه رسالت ، نرسیده به چهارراه تیرانداز ،نبش خیابان کیخسروی ، پلاک 60 تلفن : 77745028 / 77745215 / 09102095331       |      
گزارش کار پایه اول شکوفه های 2


 

چهارشنبه  96/03/10
روانخوانی درس انجام شد و شکوفه ها باهم روانخوانی کردند،املای کلاسی نیز گفته شد
ریاضی:صفحات 103 و 104 و 105 تم 15 کتاب ریاضی تدریس شد و شکوفه ها در کتاب نیز حل کردند
قرآن:تا پایان صفحه 41 کتاب کار شد
تکلیف:پیک تکالیف لطفا حل شود و روانخوانی دروس (ک)و (و) نیز تمرین شود. قرآن نیز در منزل تکرار و تمرین شود
با آرزوی پایان هفته ای خوش


زبان : دیکته حروف از a  تا ت  j و کلمات آنشنبه  96/10/16

فارسی : درس (پ) تدریس شد . به همراه روانخوانی مربوط به آن . کلمات مهم در دفتر مشق تکرار و تمرین گردید ./ کتاب نگارش صفحات مربوط به درس جدید نوشته شد .

ریاضی : تم 16 آغاز شد و صفحاتی از کتاب انجام شد .

زبان : تمرین و تکرار آلفا بت (حروف) و همچنین تمرین کلمات (icc/egg/dad/bed\big\bag)یکشنبه  96/10/17

فارسی : املا گفته شد . تکرار و تمرین نشانه جدید را داشتیم . کلمات در دفتر مشق و کتاب نگارش تا پایان درس (پ) کامل شد .
ریاضی : تم 16 تا پایان صفحه 110 تدریس شد . و به صورت عملی انجام گردید .
علوم : فصل 7 (زمین خانه سنگی ما ) معرفی شد .

فعالیت در منزل : پیک روز دوشنبه انجام شود . روانخوانی درس (پ) تمرین شود .

زبان : درس فارسی تمرین و تکرار شد .


دوشنبه 96/10/18

هنر :آموزش نقاشی گل شقایق با پاستیل کار شد

نمایش خلاق: نمایش یک روز در طبیعت  حرکت از میان تونل بوته ها  حرکت از روی صخره ها پریدن از تخته سنگ های میان رودخانه بچه ها در این نمایش یک روز را در طبیعت گذراندندو کار های درست و غلطی که می توان انجام داد را آموختند / ریختنیا نریختن زباله ها در طبیعت و آب طناب بستن به درختان و درست کردن تاب آب دادن به گل ها و درختان و کاشتن درخت


سه شنبه 96/10/19

نشانه (گ) تدریس شد . و کتاب نگارش صفحات مربوط به این نشانه 77 و 78 نیز قسمت بالای صفحه تکمیل و انجام شد .
املا نیز گفته شد و جزوه روانخوانی تمرین شد .
در مبحث ریاضی صفحات 110 و 111 کتاب ریاضی تم 16 نیز تدریس شد و شکوفه ها تمرینات این صفحات راحل کردند .

زبان : کارتون انگلیسی تماشا شد .شنبه  96/10/23


 نشانه  ف تدریس شد و کلمات مربوط به آن تکرارو تمرین و ذر دفتر مشق نوشته شد کتاب نگارش صفحات 79 و 80 انجام گردید /املا گفته شد / روانخوانی درس ف در کلاس همخوانی و تمرین شد/همچنین از شکوفه ها روانخوانی پرسیده شد

ریاضی:انتقال چوب خط ها در تم 16 تکرار و تمرین شد