آدرس دبستان : بزرگراه رسالت ، نرسیده به چهارراه تیرانداز ،نبش خیابان کیخسروی ، پلاک 60 تلفن : 77745028 / 77745215 / 09102095331       |      
رسا را بهتر بشناسیم 

رسا: راه سعادت آینده


هيچ گاه نبايد ارزش زمان را ناديده گرفت. زمان سرمايه اي است كه فرصت هاي عمر را به شكوفاترين موقعيت ها بدل مي سازد. موقعيت هايي كه شايد در آن بتوان معناي زندگي را درك كرد. زمان مي گذرد و روزی فرا خواهد رسید که کودکان ما دیگر کودک نیستند و دانش آموزان امروز، دیگر دانش آموز نیستند. آن روز دیگر فرصتی برای اشتباه کردن نیست، ديگر نمي توان افسوس زماني را خورد كه گذشت. امروز می بایست به فکر تجهیز کودکان مان باشیم كه فردا در همين نزديكي است.

کودکان در مدرسه خواندن و نوشتن را می آموزند و اولین گام های خویش را به سوی علم بر می دارند. مدرسه اولین مکانی است که آنان را با جدیت امور دنیایی که در آن زندگی می کنند، مواجه می کند و به آنان می آموزد که می بایست دنیای خویش را خوب ببینند تا خوب بشناسند تا بتوانند در آن به خوبی زندگی کنند. آن چه در این فرایند رخ می دهد، نگاهی رو به فردا است. فردایی که كودكان امروز، به بزرگ سالاني تبديل شده اند كه مي بايست زندگي را با تمام جديت هاي آن تجربه كنند. فردایی که در آن می بایست زیست و اگر پیش از فرارسیدن این زمان، توشه سفر برندارند و خود را به سلاح علم و دانش مجهز نکنند، یا توان زیستن در دنیای روز به روز پیچیده تر از دیروز را نخواهند داشت و یا در سایه فعالیت دیگرانی که قدرت کسب کرده اند، زندگی را در امرارمعاشی ساده تجربه خواهند کرد. از این رو باید امروز به فکر تجهیز کودکان به تمامی یا بخشی از توانایی های اساسی برای حضور در جامعه بود.

اینک ما رسائيان بر آن شدیم تا متخصصان باتجربه ای را در امر آموزش دبستان برای قدم نهادن در این مسیر گرد هم جمع آوریم. چشم ما به فردايي است كه ديروز هاي ما را به امروز رساند. آن چه به عنوان هدف خویش در نظر داریم، به کاربستن سه کلید طلایی برای آماده سازی کودکان مان برای قدم گذاردن در راه سعادت آینده است:

 

ایجاد روحیه پژوهش گری                 تفکر خلاق                        مدرسه هوشمند 

 

این سه کلید طلایی در مقام بیان بسیار ساده به نظر می رسند اما در مقام عمل دارای پیچیدگی های زیادی می باشند که اجرای آن را مستلزم برنامه ریزی دقیق است. هدف این است که کودکان به پژوهشگرانی تبدیل شوند که بتوانند با چشمان و گوش هایی باز و دقیق، به خوبی دنیای خویش را ببینند و بشناسند و با پرورش تفکر خلاق در خویش، برای هر اقدامی به قدرت تفکر خویش متکی گردند.

آن چه در این بین نباید از قلم بیفتد، نیاز وافر به هماهنگی بین خانه و مدرسه است. این خیال که کودک مان را به مدرسه می فرستیم و همه چیز را یادش می دهند، کمکی به کودک نمی کند. تنها زمانی که مدرسه و خانه در هماهنگی با یکدیگر آموزش کودکان را همچون یک پروژه درنظر گیرند و دست در دست یکدیگر داده و در این مسیر قدم بردارند، می توان امیدوار بود سیاست‌ها و اهداف آموزشی در این راستا به ثمر رسیده و آینده اجتماعی کودکان مان، تضمین گردد و این امر می تواند از مسیر شکل گیری مدرسه هوشمند عملی گردد.

با توجه به این سه کلید طلایی، یعنی روحیه پژوهش گری، تفکر خلاق و مدرسه هوشمند در کنار روند آموزشی مصوبی که برای همه کودکان در نظر گرفته شده است، می توان محیطی را ایجاد کرد که در آن توانایی های کودکان به طور مجزا و فرد فرد مورد توجه قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف هرکدام شناسایی شده و با تکیه بر نقاط قوت، فردی متکی به نفس و با اندیشه ای خلاق تربیت گردد.